Ülkemizin geleneksel ihracat pazarlarında, sıkıntı yaşadığımız özellikle bu dönemde, Avrupa Birliği gibi satın alma gücü anlamında “dev” bir pazara hatta bu vasıtayla Dünyaya açılmak olarak özetleyebileceğimiz “Lobbytürk” projesi, içinde yer alan Büyük İşletmeler ve KOBİ’lerimiz için, aşağıdaki avantajları sunmaktadır; 

onbekend.png

LOBBYTURK üyelerinin İHRACAT SÜREÇLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAK; İhracat için ihtiyaç duyulan tüm bilgi paketlerinin Lobbytürk tarafından uygulanması, üyelerin ihracat yapmalarının kolaylaştırılması; Örnek-1: İhracat malının, gerek yükleme esnasında, gerekse taşıma sürecindeki tüm risklerinin, KOBİ lehine sıfırlanması için gerekli teknik tedbirler, Lobbytürk uzmanlığı çerçevesinde alınmaktadır Örnek-2: İhracat malının tahsilatının garanti altına alınması, aynı şekilde Lobbytürk uzmanlığı çerçevesinde garanti altına alınmaktadır.

KOBİ’leri UZAKTAN DEĞİL, YERİNDEN BÜYÜK BİR PAZARA AÇMAK; Ortalama bir ihracat sürecinin, ithalatçı ile ilk temasa geçtikten itibaren ortalama 180 gün sürdüğü hesaplanmaktadır. İşte Lobbytürk projesi, bu süreci (lojistik dahil) düşürmek üzerine ortaya çımıştır. Uzaktan değil, yerinden ihracat faaliyeti yürütecek olan KOBİ, çok daha kısa bir sürede çok daha etkin bir ihracatçı sıfatını elde edebilecektir.

Ayrıca şu noktanın altını çizmek isteriz; Avrupa’da Lobbytürk projesi içinde yerini alacak olan KOBİ’miz, kendisine alıcı gelmesini beklemek şeklinde bir sürece girmeyecek, tam tersine, gerek diğer AB ülkelerinden, gerekse AB’nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkelerden sürekli olarak getirilecek ve Lobbytürk tarafından organize edilecek ticaret heyetleri aracılığı ile, sürekli ihracat pazarlaması yapabilme şansına sahip olacaktır.

KOBİ’lerin İHTİYAÇ DUYDUĞU TÜM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ONLARIN AYAĞINA GETİRİLMEKTEDİR; Bu tip projelerde belli başlı, küresel ölçekteki uluslar arası danışmanlık kuruluşları, normal koşullar altında bir KOBİ’nin hizmet alabilmesi mümkün olan kuruluşlar değildir. Ancak Lobbytürk, yaptığı anlaşmalarla, Hollanda’da iş bağlantıları kurmak ve oradan tüm gümrük avantajı olan ülkelere ihracat yapmak dahil, KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda, birinci sınıf danışmanlık hizmetini ve üyelerini bir araya getirerek tabiri caizse birlikten kuvvet doğmasına vesile olarak bu tür geniş imkanları KOBİ’lerimizin ayağına kadar getirmektedir.

LOBBYTURK üyeleri SADECE Hollanda’ya DEĞİL, TÜM AB ve STA ÜLKELERİNE İHRACAT AÇMAKTADIR.

 

Projenin ilerleyişinde aşamalı olarak kat edilecek bir yol haritası belirlenmiştir: 

1 – LOBBYTÜRK MERKEZİ:

Den Haag’da bir  Lobbytürk Merkezi oluşturulup İhracat yapmayı hedef alan Büyük Ölçekli İşyerleri ve KOBİ’lere Türkiye bağlantılı ve/veya kendi aralarındaki ticari etkileşimlerini geliştirmek. Her birinin ayrı ayrı reklamını yapmak,  Hollanda ve Avrupa birliğinde yeni noktalarda satış yapmasını sağlamak.

2 – ETKİNLİK ve ORGANİZASYONLAR:

İyi amaçlar için planlanan etkinlik ve organizasyonlar sayesinde birlik beraberliği sağlamlaştırmak, yardımlarla Avrupa’daki Türk Kuruluşlarını desteklemek ve devamlılıklarını sağlamak ve vergi sistemi konusunda firmalara ücretsiz danışmanlık vermek.

2 – e-TİCARET PLATFORMU: Hollanda’daki E-Ticaret yazılımcısı ortağımızın da katkılarıyla e-TİCARET PLATFORMU kurup geliştirerek Dünya pazarlarına daha etkili ulaşmak.

3 – LOJİSTİK alanındaki bağlantılarımız sayesinde, Hollanda üzerinden tüm AB ve Serbest Ticaret Ülkelerine en ekonomik ulaşımı sağlamak.

4 – DANIŞMANLIK ve AR-GE alanında  bilgi ve teknoloji etkinlikleri sağlamak.

5 – MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ  ; İşletmelerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü, Hollanda’nın sahip olduğu mesleki ve teknik eğitim tecrübesi ile birleştirerek, bir taraftan Türkiye’nin işsizlik sorununun çözümüne katlı sağlarken diğer taraftan da Türk işletmelerinin ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağını temin etmek.